* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
Potrazite popis svih ovlastenih distributera Toshibinih proizvoda i usluga koje nude da bi zadovoljili potrebe za opskrbom malih i velikih prodavaca.
Prijenosna računala

ASBIS d.o.o.
Adresa: Slavonska avenija 24/6, 10000 Zagreb, CROATIA
Telefon: +385 99 600 99 00
Faks: +385 99 600 99 88
Opći upiti:LVlcek@asbis.hr
Web-mjesto proizvoda: www.asbis.hr
Posebne informacije: Notebooks.

Microline d.o.o.
Adresa: Slavonska avenija 26/9, 10000 Zagreb, CROATIA
Telefon: +385 1 2797 777
Faks: +385 1 2404 471
Opći upiti:toshiba@microline.hr
Web-mjesto proizvoda: www.microline.hr
Posebne informacije: Notebooks.

M SAN Grupa d.d.
Adresa: Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, CROATIA
Telefon: +385 (0)1 6690 757
Faks: +385 136 549 29
Opći upiti:ana.vican@msan.hr
Web-mjesto proizvoda: www.msan.hr
Posebne informacije: Notebooks.

Televizori

Helikop d.o.o.
Adresa: Donje Svetice 40, 10000 Zagreb, CROATIA
Telefon: +385 1 2314 555
Faks: +385 1 2316 555
Opći upiti:helikop@helikop.hr
Web-mjesto proizvoda: www.helikop.hr
Posebne informacije: TV's.