* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Uvjeti i odredbe

UPORABOM OVIH STRANICA PRIHVAĆATE NAVEDENE UVJETE I ODREDBE. AKO NE PRIHVAĆATE OVE UVJETE I ODREDBE, NEMOJTE UPOTREBLJAVATI OVE STRANICE.

Ove stranice sadrže veze na druge stranice kojima također upravljaju tvrtke iz grupe Toshiba. Tijekom uporabe povezanih stranica ujedno će se primjenjivati uvjeti i odredbe tih stranica. U slučaju da su ti uvjeti i odredbe u sukobu s uvjetima i odredbama povezane stranice, primjenjuju se uvjeti i odredbe povezane stranice koji su pravovaljani za tu stranicu.

Sadržaj stranice
Materijali dostupni na ovim stranicama, uključujući materijale na povezanim stranicama kojima se može izravno ili neizravno pristupiti s ovih stranica, dani su kakvi jesu, bez ikakvih izravnih ili impliciranih jamstava, uključujući, ali ne isključivo, sva implicirana jamstva vezana za tržišni potencijal, prikladnost za određenu svrhu, naziv ili nekršenje prava. Ne jamčimo da u materijalima nema pogrešaka, virusa, pogrdnih, uvredljivih ili drugih štetnih sadržaja. Preuzimate potpuni trošak za sve potrebne usluge, popravke ili ispravke. Ove stranice mogu sadržavati i publikacije s netočnim tehničkim podacima ili tiskarske pogreške koje će se ispraviti prema vlastitoj procjeni grupe Toshiba. Osim toga, povremeno će se mijenjati informacije koje se nalaze u tiskanim verzijama tih publikacija. Te ispravke i promjene mogu se uvrstiti na stranice prije ili kasnije.

Veze na stranice trećih osoba
Toshiba ne održava materijale kojima se može pristupiti s povezanih stranica te nije odgovorna za njihov sadržaj. Bilo kakva referenca imenom na povezane stranice ili neki određeni proizvod ili uslugu treće strane ne predstavlja niti implicira potporu od strane tvrtke Toshiba te vi prihvaćate svaki rizik povezan s uporabom takvih mjesta, proizvoda ili usluga.

Odgovornost
Ova tvrtka, kao ni naša povezana društva, osoblje, agenti ili dobavljači ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu, kaznenu, posljedičnu ili neku drugu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka zarade, prihoda ili slične ekonomske gubitke), koja proizlazi iz ugovora, delikata ili je na bilo koji način nastala zbog nemogućnosti uporabe materijala dostupnih na ovim ili povezanim stranicama, čak i ako je tvrtka Toshiba obaviještena da takva mogućnost postoji, niti za tužbene zahtjeve neke treće strane.

Upotreba za osobne namjene i prava intelektualnog vlasništva
Slažete se da ćete se ovim stranicama koristiti samo na zakonit način. Jedan primjerak informacija koje se nalaze na ovoj stranici možete preuzeti na samo jedno računalo za uporabu u osobne, nekomercijalne i interne svrhe. Nećete kopirati, upotrebljavati, mijenjati, prenositi, prosljeđivati, podvrgnuti obrnutom inženjeringu ili na bilo koji način iskorištavati zaštićene autorske ili vlasničke materijale dostupne na ovim stranicama, osim ako to nije izričito dopušteno od strane odgovarajućeg vlasnika. Uporaba bilo kojeg softvera dostupnog za preuzimanje s ovih stranica određena je uvjetima primjenjivog licencnog ugovora koji dolazi uz softver ili je priložen njemu. Svi tržišni i uslužni znaci te tržišni nazivi prikazani na ovim stranicama pripadaju određenom vlasniku i svaka njihova neovlaštena uporaba strogo je zabranjena.

Odšteta
Slažete se da ćete braniti i obeštetiti tvrtku Toshiba te da tvrtku Toshiba i povezana društva nećete držati odgovornima za žalbe, gubitke, obveze, štete i troškove (uključujući pravne naknade) koji nastanu vašom uporabom ovih stranica.

Teritorijalna pokrivenost
Na ovim stranicama nalazi se popis širokog asortimana Toshibinih proizvoda, stoga one mogu sadržavati reference ili unakrsne reference do određenih proizvoda i usluga koji nisu (odmah) dostupni u nekoj državi. Takve reference ne impliciraju da tvrtka Toshiba namjerava takve proizvode i usluge prodavati na tržištu određene države.

Općenito
Za ove uvjete i odredbe mjerodavni su engleski zakoni. Tvrtka Toshiba zadržava pravo dodavati, brisati ili mijenjati bilo koji ili sve uvjete uporabe u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.